Obraz

Dietetyk

– badania antropometryczne

– analiza składu masy ciała za pomocą bioimpedancji elektrycznej

– ustalenie wieku metabolicznego

– szczegółowy wywiad żywieniowo-lekarski

– ocena jakościowa i ilościowa dotychczasowego stylu odżywiania

– indywidualne zalecenia dietetyczne

- testy MRT diagnozujące przewlekłe stany zapalne w organizmie