Obraz

Fizjoterapia

 - terapia manualna

 - terapia punktów spustowych

 - kinesiotaping

 - leczenie nadpotliwości

 - laseroterapia

 - ultradźwięki, fonoforeza 

- magnetoterapia

 - elektroterapia: 

             prądy i metody: 

                         - interferencyjne

                         - TENS

                         - Kotz'a (Rosyjska Stymulacja) 

                         - Tonoliza

                         - diadynamiczne 

                         - galwaniczne 

                         - impulsowe

                         - jonoforeza  

                         - mikroprądy 

                         - unipolarne falujące

-